Yetkilendirme

Yetkilendirme, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesi anlamına gelmektedir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca elektronik haberleşme ile ilgili olarak Bakanlığın strateji ve politikalarını dikkate alarak, yetkilendirme ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve buna ilişkin ikincil düzenlemeleri çıkarmak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görevleri arasında bulunmaktadır.

Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirme ile esas olarak;

  • Sektördeki oyuncu sayısının arttırılarak rekabetçi bir ortamın oluşturulması,
  • Sektörde güven ortamının tesis edilmesi,
  • Yerli ve yabancı yatırımın teşvik edilmesi,
  • Sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması,
  • Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
  • Hizmetlerin yaygınlaşması,
  • Tüketicilere belirli kaliteyi haiz hizmet sunulmasının sağlanması,
  • Tüketicilerin korunması hedeflenmektedir.