Üyelik Müzakereleri

Mevzuat Uyumu Çalışmaları

Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerine başlaması kararının 3 Ekim 2005 tarihinde alınmasının ardından müzakere çerçeve belgesinin yayınlanması ile birlikte 35 müzakere faslı belirlenmiştir. Kurumun sorumluluk alanına giren mevzuat itibariyle önemli bir konumda bulunduğu “Bilgi Toplumu ve Medya-10” faslı 19 Aralık 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferans'ta müzakereye açılmış ve fasla dair kapanış kriterleri belirlenmiştir. Toplam 5 adet kapanış kriterinden 3’ü Kurumun da sorumlu bulunduğu elektronik haberleşme sektörüne ilişkindir. Avrupa Birliği işleri, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Bilgi Toplumu ve Medya Faslı-10. Fasıl

Bilgi Toplumu ve Medya Faslı’nın elektronik haberleşme sektörüne ilişkin kapanış kriterleri şunlardır:

  • Tüketici hakları, spektrum yönetimi (radyo frekansı tahsisinin uyumlaştırılması dâhil) konuları başta olmak üzere müktesebatın elektronik haberleşme ve bilgi toplumu hizmetleri kısmıyla mevzuat uyumunun tamamlanması;
  • Piyasa analizleri sonucunda Etkin Piyasa Gücüne sahip işletmecilere karşı rekabetçi koruma önlemlerinin ve müktesebat doğrultusunda genel yetkilendirme rejiminin yerine getirilmesinin güvenceye alınması, özellikle elektronik haberleşme piyasasına yeni girenlerin haklarının korunması konusunun takip edilmesi;
  • Elektronik haberleşme alanında müktesebatın uygulanmasını gerçekleştirmek için yeterli idari kapasiteyle birlikte şeffaflığın, tahmin edilebilirliğin ve düzenleyici idarenin bağımsızlığının temin edilmesi.

Kurum, ilgili fasla dair kapanış kriterlerinin belirlenmesini müteakiben sorumluluk alanı içerisindeki elektronik haberleşme sektörüne ilişkin ikincil mevzuatı gözden geçirerek müktesebat uyumuna yönelik gerekli değişiklikleri büyük ölçüde tamamlamış ve uyumlaştırılan ikincil mevzuat Avrupa Komisyonuna iletmiştir. Bununla birlikte, gerek Alt Komite Toplantıları esnasında gerekse de Avrupa Komisyonu ile Kurum arasında yürütülen yazışmalarda AB Müktesebatına uyum konusunda kimi hususların ikincil mevzuat değişiklikleri ile karşılanmasının yeterli olmadığı ve söz konusu müktesebata tam uyumun sağlanması için birincil mevzuatta bazı değişiklikler yapılmasının zaruri olduğu iletilmiştir.

Alt Komite Toplantıları

Fasıl ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu temsilcileri ve Türk temsilcilerin katılımı ile çeşitli toplantılar yapılarak uyum süreci yürütülmektedir. Bunlardan en önemlisi Türkiye ile AB arasında kurulan “Teknolojik Yenilik, Eğitim ve İşbirliği Alt Komitesi” aracılığıyla yılda bir kez yapılan Alt Komite toplantıları vesilesiyle AB Komisyonu yetkilileri ile bilgi ve görüş teatisi imkanı bulunmakta, elektronik haberleşme sektöründe uyum konusunda ülkemizde kaydedilen ilerlemeler ve gerçekleştirilmesi düşünülen hedeflerin doğrudan ilgililere aktarılması ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin görüşlerinin alınması mümkün olmaktadır.

9 Şubat 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları 8. Tur Alt Komite Toplantısını müteakip, anılan faslın kapanış kriterleri kapsamında, görsel ve işitsel medya politikaları ve elektronik haberleşmeye ait kapanış kriterlerine ilişkin bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla 10 Şubat 2009 tarihinde Brüksel’de teknik bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları 9. Tur Alt Komite Toplantısı 9 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş, toplantı esnasında Fasla dair kapanış kriterleri de ele alınmıştır.

Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları 10. Tur Alt Komite Toplantısı 9 Şubat 2011 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı içerisinde yine 9 Şubat 2012 ‘de Ankara’da AB Bakanlığında gerçekleştirilmiştir.

Her yıl düzenli olarak yapılan Alt Komite Toplantısının 2013 yılında da gerçekleşmesi beklenmiş ancak Komisyondan bu hususta bir geri dönüş alınamamış ve 2013 yılında bu toplantı yapılamamıştır.

Aynı şekilde 2014 yılının Şubat ayında yapılması beklenen Alt Komite Toplantısı da yapılmamıştır.

2015 yılında Alt Komite toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde, 2016 yılı Alt Komitesi ise 4 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında toplantı yapılmamış olup, 2018 yılı Alt Komite toplantısı için öngörülen tarih 26 Nisan 2018 dir.