Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Ülkemizde rekabete dayalı, gelişmiş bir telekomünikasyon sektörü oluşturmak için kurulmuş olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hızlı bir küreselleşmenin yaşandığı günümüzde sektörde yaşanan gelişmeleri etkin ve verimli bir şekilde takip edebilmek amacıyla uluslararası ilişkilere büyük önem vermektedir. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen, sektörün içerisinde bulunan insanların bile takip etmekte zorlandığı telekomünikasyon dünyası, tabiatı gereği, uluslararası ilişkileri zorunlu kılmaktadır.

Sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konum itibariyle, medeniyetlerin kavşak noktasında bulunan ülkemiz, diğer bir çok alanda olduğu gibi elektronik haberleşme alanında da Asya ile Avrupa başka bir ifade ile Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu konuma uygun olarak, ülkemiz bölgesel ve küresel anlamda ortaya konulan büyük projelere iştirak etmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da kurulduğu günden bu yana, Avrupa Birliği'nin yanısıra, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT), Dünya Posta Birliği (UPU) ile Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) başta olmak üzere, tüm önemli uluslararası kuruluşların faaliyetlerine iştirak etmekte ve ülkemizle tarihi ve coğrafi açıdan yakınlığı bulunan ülkelerle telekomünikasyon alanında mevcut ikili ilişkiler projelerine yenilerini eklemeyi planlamaktadır.