Uluslararası Anlaşmalar

Ülkemizin üyesi olduğu ITU, CEPT gibi uluslararası telekomünikasyon kuruluşları çalışmalarını, Kuruluş Yasası ve Sözleşmelerinin öngördüğü kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Bu kuruluşların belirli dönemlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında, üye ülkelerin önerileriyle, Kuruluş Yasası ve Sözleşmelerde değişiklikler yapılmaktadır. Üzerinde değişiklik yapılan Kuruluş Yasası ve Sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi ve yaptırımı haiz olabilmesi için, üye ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarının temel belgelerinde yapılan değişikliklerin ya da bu kuruluşlar bünyesinde hazırlanan önemli anlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanmasına yönelik işlemleri yürütmektedir. Bugüne kadar onay süreçleri tamamlanarak kanunlaşan Sonuç Belgeleri ve Sözleşmeler aşağıda listelenmiştir.

Kanun NumarasıKabul TarihiKanun Adı
702908/06/2017174-230 MHZ VE 470-862 MHZ FREKANS BANTLARINDA FREKANS BÖLGESİ 1 VE 3 KISIMLARINDA SAYISAL KARASAL YAYIN HİZMETİ PLANLAMASIYLA İLGİLİ BÖLGESEL RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (RRC-06)'NIN SONUÇ KARARLARI
601223/07/2010ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) 2003 DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (WRC-03) SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
601123/07/2010ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN ANTALYA TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER (PP-06) KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
516305/05/2004ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MARAKEŞ TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER (PP-02) KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
487404/06/2003ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KYOTO (PP-94) VE MİNNEAPOLİS (PP-98) TAM YETKİLİ KONFERANSLARI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
509412/02/2004AVRUPA RADYOKOMÜNİKASYON OFİSİ (ERO) KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN