Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektöründe Teşvik ve Destekler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü ülkelerin ekonomilerinde yüksek katma değerli ürün, süreç ve hizmet üretimi için önem teşkil etmektedir. Ülkelerin bu sektörün gelişmesi tahsis ettikleri kaynaklar sosyal ve iktisadi yapıyı güçlendirmekte, güçlü bir ekonomi olarak geri dönmektedir. Güçlü bir sosyal ve iktisadi yapıyı hedefleyen ülkemizin 2023 vizyon hedeflerine ulaşabilmesi için sektörümüze sağlanan teşvik ve desteklerin devam etmesi ve bunların duyurulması gerekmektedir. Bu amaçla sektörün teşvik ve destekler hususunda ihtiyaç duyabileceği bilgilere hızlı ve kolay erişimi bu internet sitesi üzerinden sağlanacaktır.