Tarife Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başta mobil hizmetler olmak üzere elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlığı ve kullanımı ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi hızla artmaktadır. Ülkemizde mobil şebeke işletmecilerinin farklı tüketici kullanım profillerine yönelik belirlemekte oldukları tarifelerin çeşitliliğinin ve sayısının arttığı, bu nedenle tüketicilerin kendileri için doğru tarife seçimini yapmakta zorlanabildikleri görülmektedir. Mobil elektronik haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından bütün tüketiciler için en iyi seçim olabilecek tek bir tarifenin bulunamayacağı, tüketicilerin tarife seçimlerini kendi kullanım alışkanlıkları ve miktarlarına göre belirlemelerinin gerekliliği aşikârdır.

Tüketicilerin birey bazında elektronik haberleşme hizmetlerinin çeşitlerine olan gereksinimi değişebilmekte, bazıları sesli ve/veya görüntülü görüşmeleri daha fazla yapmaktayken bazıları kısa mesaj hizmetini daha çok kullanmakta, bazı tüketiciler ise bunlara ek olarak mobil genişbant veri hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Bu noktada, tüketicilerin tarifelerini seçerken öncelikle hangi hizmetleri hangi sıklıkta ve miktarda kullandıklarını belirlemelerinin gerekli olduğu görülmektedir.

Buna ilaveten seçilen abonelikte ön ödemeli veya faturalı hat ayrımı da önem arz etmektedir. Ön ödemeli aboneliklerde mobil elektronik haberleşme hizmetleri için ayrılan bütçenin yönetimi daha kolay olmakla birlikte, abonelerin hatlarına yükledikleri kredinin tükenmesi nedeniyle kullanımın kısıtlanması veya daha ziyade faturalı abonelere cazip ücretlerle sunulan tarifelerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir. Belli bir miktarın üzerinde kullanım gerçekleştiren tüketicilerin faturalı hatta geçmeleri halinde daha uygun fiyatlı tarife seçeneklerinden faydalanabilmesi mümkün olmaktadır.

Sabit ve mobil telefon hizmetlerinin her ikisi için de geçerli olmak üzere, ihtiyaçlarını bilen ve kullanım profilini belirleyen tüketicilerin kullanacakları tarifeyi seçerken daha isabetli kararlar almaları, kullanımlarının üstünde kalan bir paket için fazladan ödeme yapmalarını veya aslında fazla olan kullanımları için küçük bir paket seçilmesi halinde yüksek paket aşım ücreti ödemelerini önleyebilecektir. Hizmet alınan işletmecinin internet sitesinde aboneye özel kullanım bilgilerinin bulunduğu sayfalardan veya müşteri hizmetlerinden geçmiş dönemlerdeki kullanım miktarlarına ilişkin alınacak bilgiler, kullanım profilinin daha sağlıklı belirlenmesinde ve bu kapsamda daha iyi tarife seçimi yapılabilmesinde tüketicilere yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan, seçilen tarife veya kampanya için yapılan abonelik sözleşmelerinin koşulları ve süreleri de önem taşımaktadır. Bu konuda imzalama öncesinde sözleşmenin dikkatlice okunması ve karşılıklı taahhütlerin bulunması halinde taahhüt sürelerine dikkat edilmesi daha sonra yaşanabilecek sorunları azaltabilecektir. Süre taahhütlü bir sözleşme yapılması halinde tüketicinin süresinden önce tarifeden ayrılması nedeniyle uygulanacak yaptırım ve cezaların miktarına dikkat edilmelidir.

Bunların yanı sıra, mevcut uygulamalar itibariyle tüketicilerin dikkate alması gereken hususlardan birisi de ücretlendirme periyotlarıdır. İşletmeciler farklı hizmetler (ses, SMS, veri vs.) ve arama yönleri (şebeke içi, diğer işletmecilere doğru, yurt dışına doğru) için tarifelerini farklı ücretlendirme periyotları uygulanacak şekilde belirleyebilmektedirler. Tüketicilerin söz konusu ücretlendirme periyotlarına dikkat etmeleri ve kullanım profillerine göre kendileri için en uygun ücretlendirme periyotlarının uygulandığı tarifeleri seçmeleri avantaj sağlayabilecektir. Bununla birlikte, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında mobil şebeke işletmecilerinin ön ödemeli ve faturalı hatlar için saniye bazlı ücretlendirme periyodu uygulanan bir tarife sunmaları gerekmekte olup, dileyen tüketiciler söz konusu tarifelerden yararlanabilmektedirler. Sabit telefon hizmeti alan tüketiciler için de saniye bazlı ücretlendirmenin yapıldığı bir tarife seçeneği Türk Telekom tarafından sunulmaktadır.