Spektrum Mühendisliği ve Analiz Sistemi (SMAS)

Frekans spektrumunun etkin ve verimli kullanılması sağlamak için frekans tahsisine yönelik iş ve işlemlerini dinamik bir yapıya kavuşturan Spektrum Mühendisliği ve Analiz Sistemi (SMAS) devreye alınmıştır. Bundan sonra yapılacak başvuruların SMAS sisteminin dış kullanıcı arayüzü olan CEVHER sistemi üzerinden yapılması (Cevher SMAS Başvuru Kullanıcı Kılavuzu), akabinde ilgili talep için yazılı olarak Kurumumuza müracaat edilmesi gerekmektedir.

İşletmeciler ve diğer frekans kullanıcıları, CEVHER sistemi üzerinden frekans tahsis ve sistem kurulum bildirim başvuruları ile frekans tahsis işlemine yönelik hesaplanan kullanım hakkı ücretleri veya telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerini görüntüleyebilme, ödemelerine ilişkin bilgileri yönetebilme, başvurularının durumlarını ile mevcut tahsislerinin görüntüleme, sorgulama vb. imkânlara sahip olacaklardır.

Frekans tahsis işlemlerinde doğruluğu artırmak için başvuru formları da bu kapsamda güncellenmiş olup; bilgilerin azami düzeyde doğruluğu hem başvuru yapılan sistem hem de mevcut sistemlerin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

SMAS’a yönelik sorularınız için smasdestek@btk.gov.tr ile, CEVHER kullanıcı arayüzünde yaşadığınız sorunlar için ise kurumsal_destek@btk.gov.tr ile iletişime geçebilirsiniz.”

Sisteme Erişim (CEVHER)

CEVHER sistemine https://kurumsal.btk.gov.tr adresinde web üzerinden erişilebilmektedir. Sisteme ilk defa dâhil olacakların kurumsal_destek@btk.gov.tr adresi ile iletişime geçerek gerekli yapılandırmaları sağlamaları gerekmektedir.


Başvurulara İlişkin Genel Hususlar

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları talepleri halinde yalnızca fiziksel başvuru yapmayı sürdürebilirler. Bunun dışında kalanlar (işletmeciler, diğer frekans kullanıcısı gerçek ve tüzel kişiler vb.) için CEVHER sistemi üzerinden başvuru yapılması, akabinde Kurumumuza resmi yazı ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Sistem üzerinden Kurumumuza yapılabilecek frekans tahsisine yönelik başvuru tipleri şunlardır:

  • Yeni başvuru: Mevcut sistemler dışında, yeni bir sisteme yönelik frekans tahsis başvurusu, örneğin yeni bir R/L frekans tahsisi başvurusu, OKTH frekans tahsisi vb.
  • Güncelleme başvurusu: Mevcut telsiz sistemlerine yönelik cihaz ekleme, silme, frekans ekleme, frekans silme, verici ve anten özelliklerinde değişiklik vb. işlemlerine yönelik başvurudur. Kurumumuzca; mevcut sistemlere yönelik her değişiklik, güncelleme başvurusu olarak değerlendirilmemekte olup, bazı durumlarda bu değişiklikler için mevcut sistemin iptal edilerek, yeni başvuru yapılması gereklidir. Başvurunun yapılmasını müteakip, bu konudaki değerlendirme başvuru sahibine bildirilecektir.
  • İptal başvurusu: Mevcut kullanım hakkının veya ruhsatın tamamının iptali için yapılan başvuru tipidir.

Bu kapsamdaki ayrıntılı açıklamalar için kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

5809 sayılı EHK kapsamında telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinden muaf olmayanlar ile kullanım hakkı ücretine tabi olan işletmeciler ayrıca CEVHER sistemi üzerinden yeni başvuru, güncelleme ve yenileme durumlarında ücretleri görüntüleyebilme ve ödemelerini yönetebilme olanaklarına sahip olacaklardır.

Kurum tarafından yapılmış olan frekans tahsisleri, Tahsis Tabloları aracılığıyla tahsisi talep eden tarafa bildirilir, ayrıca bu bilgilere CEVHER sistemi üzerinden erişim sağlanabilir.


SMAS Başvuru Formları

Başvuru formları radyo servisi ve sistemin konuşlanabileceği alan temelinde oluşturulmuş olup, hangi radyo servisinin hangi form aracılığıyla yapılacağına kılavuzdan ve aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz. Radyo servisi temelinde oluşturulmuş başvuru formları ile yeni başvuru ve güncelleme başvuruları yapılabilmekte olup; bir ruhsatın veya kullanım hakkının iptali için BTK 9-Z formu kullanılmaktadır.

Formu

Servis

Alt Servis

Açıklama

BTK-1A

Kara Mobil

PMR (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli) PMR telsiz başvuruları içindir.

BTK-1C

PMR (Noktasal)

Noktasal PMR telsiz başvuruları içindir.

BTK-1B

PMR (Cihaz Kaydı)

PMR telsiz Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-1A

PMSE (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli) PMSE başvuruları içindir.

BTK-1C

PMSE (Noktasal)

Noktasal PMSE başvuruları içindir.

BTK-1B

PMSE (Cihaz Kaydı)

PMSE Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-1A

OKTH (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli)  OKTH başvuruları içindir.

BTK-1B

OKTH (Cihaz Kaydı)

OKTH Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-1A

Noktadan Çok Noktaya (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli) Noktadan Çok Noktaya başvuruları içindir.

BTK-1C

Noktadan Çok Noktaya (Noktasal)

Noktasal Noktadan Çok Noktaya başvuruları içindir.

BTK-1B

Noktadan Çok Noktaya (Cihaz Kaydı)

Noktadan Çok Noktaya Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-1A

Hücresel

Hücresel (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli)  Hücresel başvuruları içindir.

BTK-1C

Hücresel (Noktasal)

Noktasal Hücresel başvuruları içindir.

BTK-1B

Hücresel (Cihaz Kaydı)

Hücresel Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-1A

İHA

İHA (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli) İHA başvuruları içindir.

BTK-1C

İHA (Noktasal)

Noktasal İHA başvuruları içindir.

BTK-1C

İHA Standart

İHA Standart başvuruları içindir.

BTK-1B

İHA (Cihaz Kaydı)

İHA Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-1C

Radar

Radar (Noktasal)

Noktasal Radar başvuruları içindir.

BTK-1C

Radar Standart

Radar Standart başvuruları içindir.

BTK-1C

Amatör

Amatör (Noktasal)

Noktasal Amatör başvuruları içindir.

BTK-1C

Hava

Hava Standart

Hava Standart başvuruları içindir.

BTK-1C

Deniz

Deniz Standart

Deniz Standart başvuruları içindir.

BTK-2A

Sabit

Noktadan Noktaya (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli) Radyolink başvuruları içindir.

BTK-2C

Noktadan Noktaya (Noktasal)

Noktasal Radyolink başvuruları içindir.

BTK-2B

Noktadan Noktaya (Cihaz Kaydı)

Radyolink Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-2A

Noktadan Noktaya HF (Alan)

Alan tabanlı (il, coğrafi bölge veya ülke geneli) HF Radyolink başvuruları içindir.

BTK-2C

Noktadan Noktaya HF (Noktasal)

Noktasal HF Radyolink başvuruları içindir.

BTK-2B

Noktadan Noktaya HF (Cihaz Kaydı)

HF Radyolink Cihaz Kaydı (Sistem Bildirimi) içindir.

BTK-3A

Uydu

Uydu Yer İstasyonu (Gateway, Hub)

Uydu Yer İstasyonu başvuruları içindir.

BTK-3A

Uydu Standart

Uydu Standart başvuruları içindir.

BTK-9Z

Hepsi

Hepsi

İptal başvurularında kullanılacaktır. 

 

SMAS Anten Kütüphanesi

Frekans tahsislerinin doğruluğunun ve böylelikle sistemlerinin sağlıklı işletiminin sağlanması için antene ilişkin bilgiler önem arz etmektedir. Bu kapsamda, anten verilerinin tam ve eksiksiz olarak alınarak hesaplamalarda kullanılabilmesine yönelik SMAS başvurularında kullanılacak anten kütüphaneleri oluşturulmuştur. Böylelikle kullanıcı sadece Anten Kimliği (ANT_IDENT) alanını doldurarak anten bilgisi tam ve eksiksiz olarak SMAS sistemine aktarılmasını sağlamış olacaktır.

Anten kütüphaneleri canlı olduğundan yeni eklemeler yapılabilmektedir. Kütüphanelerde yer almayan antenlerin, bu kütüphanelere eklenmesi ve böylelikle bir kimlik numarası alarak sisteme tanıtılabilmesi için NSMA ve MSI formatındaki anten dosyalarını smasdestek@btk.gov.tr ile iletişime geçerek ekletebilirsiniz. 


Alan Tahsisleri

1- Kurum tarafından yapılmış olan alan tahsisleri BTK-1D veya BTK-2D Tahsis Tablosu ile frekans kullanım hakkı/tahsisi talep eden işletmeci veya diğer frekans kullanıcısına bildirilir.

2- Alan tahsisleri; il, bölge ya da ülke sınırları gibi tahsiste belirtilmiş olan coğrafi alanlar ile tanımlanır. Tahsis Tablosunda belirtilmiş olan gönderme ve alma frekansı ile band genişliği dışına çıkmamak kaydıyla belirtilmiş olan coğrafi alanda, kullanıcı cihaz ve sistem kurabilir. Söz konusu tahsisi müteakip Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Spektrum Yönetimi yönetmeliği gereğince Kuruma sistem bildirimi yapılması gerekmektedir.


  • Alan Tahsisleri için kullanılacak vektör bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.


Sistem Bildirimleri (Cihaz Kayıtları)

1- İşletmeci ve diğer frekans kullanıcıları, alan tahsisi kapsamında kurmuş olduğu cihaz ve sistemleri veya tahsisteki kısıtlamalar dâhilinde kurmuş olduğu cihaz ve sistemlerde yaptığı değişiklikleri BTK-1B veya BTK-2B Başvuru Formunu kullanarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Eğer alan tabanlı tahsis sadece mobil cihazlar içinse herhangi bir sistem bildirimi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

2- Kuruma yapılmış olan Sistem Bildirimlerinin uygunluğu Kurum tarafından sistem bildirimi sahibine BTK-1E veya BTK-2E Tahsis Tablosu ile bildirilir.


Noktasal Tahsisler

1- Kurum tarafından yapılmış olan noktasal tahsisler BTK-1F veya BTK-2F Tahsis Tablosu ile frekans kullanım hakkı/tahsisi talep eden işletmeci veya diğer frekans kullanıcısına bildirilir.

2. Noktasal tahsislerde kurulacak telsiz cihaz ve sistemleri yalnızca Tahsis Tablosunda belirtilmiş koordinatlarda ve teknik özelliklerde kurulabilir. Bu konumun veya teknik özelliklerin dışına çıkılmak istenmesi durumunda önceden Kurumdan izin alınması gereklidir.


Test Deneme İzinleri

Test Deneme izni başvurularında yukarıda yer alan formlardan ilgili radyo servisi için oluşturulmuş form kullanılır.

Test Deneme İzinleri ile ilgili diğer bilgi ve gereklilikler için buraya bakabilirsiniz.

Geçici Kullanımalar

Geçici kullanımlara yönelik başvurularında yukarıda yer alan formlardan ilgili radyo servisi için oluşturulmuş form kullanılır.  

Geçici Kullanımlar ile ilgili diğer bilgi ve gereklilikler için buraya bakabilirsiniz.