Siber Güvenlik Tatbikatları

BTK tarafından yürütülen siber güvenlik ile ilgili çalışmaların en önemlileri arasında siber güvenlik tatbikatları yer almaktadır. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimler içerisinde uzmanlık seviyesinin geliştirilmesi, bilgi güvenliği standartlarının uygulanması ve kullanıcı eğitimlerinin yanı sıra, siber güvenlik konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarda siber güvenlik tatbikatları önemli bir yer tutmaktadır.

Siber güvenlik tatbikatlarının amacı;

  • Katılımcıların siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini geliştirmek,
  • Katılımcıların siber saldırılara karşı kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmek ve
  • Siber güvenlik konusunda ulusal farkındalık seviyesini arttırmaktır.

Hem kurum ve kuruluşlarımızda hem de ulusal seviyede siber olaylara hazırlık seviyelerinin ve olay müdahale kabiliyetlerinin artırılması için atılan önemli adımlar kapsamında 2011’den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda 7 ulusal ve 2 uluslararası siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Ülkemiz tarafından NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields), NATO Siber Koalisyon (Cyber Coalition) ve NATO Kriz Yönetim Tatbikatı gibi çeşitli uluslararası siber güvenlik tatbikatlarına da katılım ve katkı sağlanması sürdürülmektedir. 11-12 Ekim 2022 tarihlerinde SOME Eğitim ve İstişare Toplantısı ve Ulusal Siber Kalkan 2022 Tatbikatı Bakanlığımız koordinasyonunda BTK ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Tatbikata 50 kurum ve kuruluştan 180 katılımcı ile çok sayıda misafir katılmıştır. Ayrıca yine Bakanlığımız koordinesi ve BTK ev sahipliği ile 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Finans Sektörü Siber Kalkan Tatbikatı 40 kurum ve kuruluştan 133 katılımcı ve birçok misafir ile tamamlanmıştır.