Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” Siber Güvenlik Kurulu tarafından 21/12/2012 tarihli toplantıda kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu'nun 20/06/2013 tarihli ve 28683 sayılı kararı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Eylem planlarına ulaşmak için tıklayınız.(Türkçe /İngilizce)

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının amacı;

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda kullanılan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına,
  2. Kamu ya da özel sektör tarafından işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına,
  3. Siber güvenlik olaylarının etkilerinin en düşük düzeyde kalmasına, olayların ardından sistemlerin en kısa sürede normal çalışmalarına dönmesine yönelik stratejik siber güvenlik eylemlerinin belirlenmesine ve oluşan suçun adli makam ve kollukça daha etkin araştırılmasının ve soruşturulmasının sağlanmasına

yönelik bir altyapı oluşturmaktır.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2015-2016 Eylem Planı çalışmaları ise Nisan 2015 tarihi itibari ile devam etmektedir. Kurumumuz söz konusu strateji ve eylem planının hazırlanması sürecinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından koordine edilen odak toplantıları ve çalıştaylara aktif şekilde katılım ve katkı sağlamaktadır.