Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi

Sektörel SOME Çalışmaları

Kurumumuz bünyesinde elektronik haberleşme sektöründeki koordinasyonu sağlamak üzere 10/09/2014 tarihinde Sektörel SOME kurulmuştur. Diğer taraftan Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ile işletmecilerin;

  • Siber saldırılara yönelik tedbirler alması,
  • Kurumsal SOME kurması ve Sektörel SOME koordinesinde çalışması,
  • DoS/DDoS saldırıları, zararlı yazılım yayılması ve benzeri siber saldırılara karşı, USOM’un koordinesinde gerekli tüm tedbirleri alması,

·         Sunucular, yönlendiriciler ve diğer şebeke elemanlarının Dos/Ddos saldırıları, zararlı yazılım yayılması gibi siber saldırılara karşı korunması amacıyla, elektronik haberleşme hizmetinin tipi de dikkate alınarak, IP adreslerinde, haberleşme portlarında ve uygulama protokollerinde; sinyal işleme kontrolü, kullanıcı doğrulama ve erişim kontrolleri gibi mekanizmalar kurması ve talep edilmesi halinde siber saldırılara karşı koruma hizmeti sunması

zorunlu hale getirilmiştir.

Bu çerçevede Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı kapsamında belirlenen 33 işletmeci bünyesinde Kurumsal SOME kurulması sağlanmış, Kurumsal SOME'lere ilişkin 7/24 erişilebilir iletişim bilgileri ve Kurumsal SOME personeline ait bilgiler alınmıştır.

Kurumsal SOME’ler ile ilk toplantı 31/03/2015 tarihinde Kurumumuzda gerçekleştirilmiştir. Sektörel SOME’nin elektronik haberleşme sektörünü doğrudan ilgilendiren faaliyetlerinin söz konusu işletmecilerle koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla Sektörel SOME ve işletmecilerin Kurumsal SOME temsilcilerinden meydana gelecek şekilde Sektörel Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

BTK 2015 İş Planında yer aldığı üzere, sektörümüzde faaliyet gösteren işletmecilerin Kurumsal SOME’lerinin katılımı ile sektörel bir tatbikat gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.