Genel Bilgi

Elektronik haberleşme imkânlarının büyük bir hızla yayılımı ve elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanımındaki artış, ses ve veri güvenliği kaygılarını da beraberinde gündeme getirmiştir. Bu nedenle, bilgi güvenliği konusu elektronik haberleşme sektöründe önemini giderek artırarak, gerek ülkelerin gerekse uluslararası kuruluşların ve özel sektörün üzerinde yoğunlaştıkları bir konu haline gelmiştir. Kurumumuz tarafından da şebeke ve bilgi güvenliğine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmış ve şebeke ve bilgi güvenliği gerekliliklerine ilişkin ciddi bir farkındalık oluşturulmuştur.

Bununla birlikte gelişen teknoloji ve farklı kullanım alanları, konu ile ilgili mevcut uygulamaların sürekli gözden geçirilerek gerekli güncellemelerin ve iyileştirmelerin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle sektörde bilgi paylaşımının artırılarak şebeke ve bilgi güvenliği alanında çağın gerekliliklerine uygun ve iyileştirmeye yönelik adımların işbirliği içerisinde atılması önem arz etmektedir. Kurumumuz ve işletmecilerin konu ile ilgili faaliyetleri bu çerçevede sürmektedir.