Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri

Kurumumuz, ilgili pazarlarda Etkin Piyasa Gücü'ne (EPG) sahip olduğunu tespit ettiği ve söz konusu pazarlarda erişim sağlamakla yükümlü kıldığı işletmecilere, erişimin sağlanmasına ilişkin hüküm, koşul ve ücretleri aleni hâle getirmelerine yönelik olarak Referans Erişim ve/veya Arabağlantı Teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebilmektedir. EPG'ye sahip işletmeciler, referans erişim tekliflerinde yer alan usul, esas ve ücretlerle erişim sağlamakla yükümlüdür. Böylelikle, EPG'ye sahip işletmeciden erişim hizmeti talep edecek işletmeciler, asgari olarak hangi şartlarda erişim elde edebileceklerini öngörme ve stratejilerini buna göre belirleme imkânını elde edebilmektedir. Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri, Kurumumuz onayını müteakiben, gerek Kurumumuz internet sayfasında, gerekse yükümlü işletmecilerin internet sayfalarında sürekli olarak yayımlanmaktadır. Kurumumuz tarafından onaylanan referans tekliflere aşağıda yer verilmektedir:

ERİŞİM VE ARABAĞLANTI TEKLİFLERİ

TarihTeklifDosya
22.02.2022Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Al-Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifi 22.02.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/53 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
01.05.2022Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/85 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
02.01.2024Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi 02.01.2024 tarihli ve 2024/DK-ETD/15 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
28.03.2024Türk Telekomünikasyon AŞ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişim Teklifi 28.03.2024 tarihli ve 2024/DK-ETD/168 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
28.03.2024Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL/FTTx Toptan Satış Teklifi 28.03.2024 tarihli ve 2024/DK-ETD/168 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
01.01.2022TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 08.06.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
01.01.2022Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 08.06.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
01.01.2022Vodafone Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 08.06.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
22.02.2022Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Kiralık Devre Teklifi 22.02.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/53 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
01.07.2023Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 01.06.2023 tarihli ve 2023/DK-ETD/175 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.