Radyo/TV Yayıncı Kuruluşlarınca R/L Kullanımı

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) 8, 17, 36, 37'nci maddeleri, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 26’ncı maddesinin sekizinci fıkrası ile 44’üncü maddesinin üçüncü fıkrası, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası, 7’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 9’uncu maddesi, BTK’nın 31.12.2019 tarihli ve 2019/YK-SYD/335 sayılı Kurul Kararı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yetkilendirilmiş yayıncı kuruluşlar tarafından radyolink bağlantılarına ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bağlantılar,

ya da

  • Kurumumuzca söz konusu yayıncı kuruluşa verilebilecek bir izin veya yetki kapsamında

yapılabilmektedir.

Aksi takdirde, EHK’nın "Cezai Hükümler" başlıklı 63'üncü maddesi ve ilgili diğer hükümler uygulanmaktadır.