R&TTE Direktifi Uyarınca (1999/5/EC) Ekipmanın Sınıflandırılması

2000/299/EC sayılı Komisyon Kararı (6 Nisan 2000) uyarınca, “Sınıf 1” ekipmanını gösteren bir liste hazırlanmıştır. Listeye ilişkin ayrıntılar EFIS (Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Elektronik Frekans Bilgi Sistemi) programından elde edilebilir. 

EFIS, spektrumun Avrupa sınırları içinde tahsisi ve kullanımına ilişkin bir arama ve karşılaştırma aracıdır. Sistem, ulusal frekans planları ve frekans kullanımına ve aynı zamanda yukarıda belirtilen EC Kararı uyarınca resmi “Sınıf 1” ekipmanına ilişkin doküman ve bilgi içermektedir. Sisteme ERO’ nun (Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi) web sitesinden ulaşılabilir. Aynı zamanda R&TTE Direktifi web sitesi de mevcuttur.

T ”Sınıf-1” Ekipmanına ilişkin ayrıntılar için:

 • EFIS bağlantısına tıklayın.
 • “frekans bandı” nı girin
 • ECA tablosunu seçin (Europe-ECA) ve aratın 
 • R&TTE sütunundaki 'Sınıf-1' tanımlamasını seçin.

Alternatif olarak, aşağıdaki alt sınıf numaralarına tıklayın.

EFIS uyarınca aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen frekans bandları için tanımlanan Sınıf-1 ekipmanı:

Alt SınıfRev.Frekans bandıUygulama
9890-915/935-960 MHz 880-890/925-935 MHz 876-880/921-925 MHzGSM GSM-R
91710-1785/1805-1880 MHzGSM
111525.0-1544.0 MHz 1555.0-1559.0 MHz 1631.5-1634.5 MHz 1656.5-1660.5 MHzKara Mobil Yer İstasyonları
1210.7-11.7 GHz 12.5-12.75 GHz 14.0-14.25 GHzKara Mobil Yer İstasyonları
13380-385 MHz 390-395 MHzTETRA
141610-1613.5 MHz 1613.8-1626.5 MHz 2483.5-2500 MHz 2483.5-2500 MHzUydu Kişisel Haberleşmeleri (PCN) yer istasyonları
151980-2010 MHz 2170-2200 MHzUydu Kişisel Haberleşmeler (PCN) Yer istasyonları
161525.0-1544.0 MHz 1555.0-1559.0 MHz 1626.5-1645.5 MHz 1656.5-1660.5 MHzKara Mobil Uydu Hizmeti
18Rev.11880-1900 MHzDECT
19Rev.140.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHzBelirli olmayan Kısa Erişimli cihazlar

2'den 6'ya, 8'den 10'a kadar olanlar artık kullanılmıyor


Kısa Erişimli Cihazlar İçin Uyumlaştırılmış Frekans Bandları

(Nisan 2007’ de güncellenmiştir.)

Aşağıdaki tabloda, 30 EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkesinde neredeyse uyumlaştırılmış olan ve teknik parametreli Kısa Erişimli Cihazlar için olan frekans bandları belirtilmektedir. (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda İtalya, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık). “Neredeyse uyumlaştırılmış”, sadece sınırlı sayıda yönetimin belirli bir bandı uygulayamadığı veya kısıtlı ölçüde uygulayabildiği anlamına gelmektedir.


UygulamaFrekanslar/Frekans BandıGüç / Manyetik alanÇalışma devriKanal aralığıUygulamayan veya sınırlı uygulayan yönetimler
Belirli olmayan SRD6765 - 6795 kHz10m de 42 dBmA/mYokYokRomanya
Belirli olmayan SRD13.553-13.567 MHz10m de 42 dBmA/mYokYokRomanya
Belirli olmayan SRD26.957-27.283 MHz10m de 42 dBmA/mYokYokLuksemburg, Romanya
Belirli olmayan SRD24.15-24.25 GHz100 mW e.r.p.YokYokBulgaristan, Romanya
WBDTS(RLANs)2400 - 2483.5 MHz100 mW e.i.r.p.£ 100%NoFransa
RTTT5795 - 5805 MHz2 W e.i.r.p.YokYokBulgaristan, Kıbrıs, Fransa, Lihtenştayn, Norveç, Romanya, BK
Hareket Saptama2400 - 2483.5 MHz25 mW e.i.r.p.YokYokFransa, Romanya
Hareket Saptama24.05 - 24.25 GHz100 mW e.i.r.p.YokYokBulgaristan, Fransa, Romanya, BK
Model Kontrolü26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz100 mW e.r.p.Yok10 kHzFransa
Model Kontrolü40.665, 40.675. 40.685, 40.695 MHz100 mW e.r.p.Yok10 kHzAlmanya, Romanya

Uyumlaştırılmış bandların listesi TCAM (Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirme ve Pazar Gözetim Komitesi) tarafından kontrol edilmiştir ve sürekli güncellenecektir.  

Ekipman sınıfları Direktifin 4.1. Maddesinde  tanımlanmıştır. Avrupa Komisyonu, ilk sınıflandırma için kuralları belirleyen bir  Karar  kabul etmiştir.

Karar, iki sınıf tanımlamaktadır:

- Sınıf 1 ekipmanı, Kararın 1.1. Maddesi nde belirtilen şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan pazara sokulabilen ve hizmete sunulabilen ekipmandır. Komisyon, üreticilere yardımcı olmak açısından Üye Devletlerle istişare ederek hakkında onay aldıkları alt sınıflar tanımlamıştır. 1 den 9 a kadar olan alt sınıflar  aşağıda sıralanmakta ve terminal ekipman (1 den 6 ya kadar alt sınıflar, alt sınıf 8), sadece-alıcı telsiz ekipmanı (alt sınıf 7) ve bir şebekenin kontrolü altındaki telsiz ekipmanını (alt sınıf 9)  kapsamaktadır.

Alt sınıf 9 ve yukarıda belirtilen sınıflar telsiz ekipmanına atıfta bulunmakta ve Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi (ERO) tarafından yürütülen Avrupa Frekans Bilgi Sistemi (EFIS)  in web sitesinde listelenmektedir.

- Sınıf 2 ekipmanı Üye Devletlerin, üzerinde Kararın 1.2. Maddesinde belirtilen kısıtlamaları uyguladığı ekipmandır.

Daha fazla sınıf tanımlanabilir. Ancak Komisyon Hizmetleri Kararın 1.2. Maddesinde belirtilen aynı uyarı işaretini yeni sınıflarda da kullanmayı planlamaktadır.

Kablosuz Telefonlar (CT1 ve CT1+)

6 Nisan 2000 tarihli Komisyon Kararı uyarınca oluşturulan her bir ekipman sınıfına düşen terminal ekipmanın tanımlayıcı ve ayrıntı içermeyen listesi

Sabit şebekelere ve ileti gerçekleştirmeyen telsiz ekipmana bağlanan terminal ekipman:                                 

 • Alt sınıf 1. ISDN (ISDN Basic Rate, ISDN Primary Rate, ISDN U, Broadband ISDN ATM)
 • Alt sınıf 2. PSTN (Analog tek hat, Analog çoklu-hat (DDI ile/DDIsiz), Centrex arabirimlerine veya Sanal Özel Şebekelere bağlanan ekipman
 • Alt sınıf 3. Kiralanan hatlar (2w ve 4w analog (baz bandı), 2w ve 4w analog (ses bandı), Sayısal, SDH, optik)
 • Alt sınıf 4. Kablolu veri ekipmanı (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay)
 • Alt sınıf 5. Kablolu interaktif yayın ekipmanı (anahtarlanmamış görüntü/ses, anahtarlı görüntü/ses)
 • Alt sınıf 6. Teleks (tek hatlı ekipman, çok hatlı ekipman)
 • Alt sınıf 7. Sadece-alıcı telsiz ekipmanı
 • Alt sınıf 8. Sabit şebekelere bağlanan diğer terminal ekipman
 • Alt sınıf 9. Yalnızca şebekenin kontrolü altında iletim gerçekleştiren diğer telsiz ekipmanı (Topluluk sınırları içinde uyumlaştırılmış olan bu yüzden Üye Devletlerin hizmete sunulmasını kısıtlamadığı telsiz vericiler)