Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü

MüdürMustafa DEMİREL

Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün Görevleri

Sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ve terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğu bakımından test/deney prosedürlerini oluşturmak, ilgili standartları takip etmek, prosedürleri güncellemek, testleri/deneyleri yapmak veya yaptırmak.

Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla laboratuvarlar kurmak, işletmek, geliştirmek ve akreditasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

Laboratuvar imkânlarının talep edenlere kullandırılması ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin usûl, esas ve ücretleri belirlemek.

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.