Önceki Pazar Analizleri

2016-2019 yıllarına ilişkin pazar analizleri:

PazarKamuoyu Görüşlerinin Alınmasına İlişkin DokümanKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanNihai DokümanKurul Kararı
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı*
Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı (4.Tur)**
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı

* 04/04/2018 tarihli, 2018/DK-SRD/111 sayılı Kurul Kararı ile; daha önce belirlenmiş olan geçiş sürecinin 12/04/2019 tarihine kadar bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

** 12/04/2018 tarihli ve 2018/DK-SRD/111 sayılı Kurul Kararı ile; SMS/MMS sonlandırma hizmetinin 19/04/2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/131 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi kapsamında Kurumumuz tarafından belirlenen yükümlülükler çerçevesinde düzenlenmesine devam edilmesi gerektiğine ve Sonuç bölümünde yer alan; “SMS/MMS sonlandırma hizmetinin işbu Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı (Nihai Doküman)’ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmasının akabinde geçerli olacak 1 yıllık bir geçiş sürecinin sonunda, Kurul tarafından aksi yönde bir karar alınmaması halinde, deregüle edileceği,Söz konusu geçiş süresince, işbu pazar analizi neticesinde belirlenen EPG’ye sahip işletmecilere getirilen yükümlülüklerin SMS/MMS sonlandırma hizmeti için de geçerli olacağı”, ifadelerinin de ilgili pazar analizi dokümanından çıkartılmasına karar verilmiştir.

2012-2014 yıllarına ilişkin pazar analizleri:

PazarKamuoyu Görüşlerinin Alınmasına İlişkin DokümanKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanNihai DokümanKurul Kararı
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı
Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı (3.Tur)
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı *
Toptan ve Perakende Kiralık Devre Pazarı
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı
Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı
Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı
Sabit Şebeke Üzerinden Arama Hizmeti Pazarı
Sabit Şebekede Çağrı Taşıma Pazarı
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Piyasası**

* 18/02/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/105 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı”nın iptali talebiyle açılan dava neticesinde Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen 12/12/2017 tarihli ve E.2016/3197, K.2017/3339 sayılı iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen alınan 22/03/2018 tarihli ve 2018/DK-SRD/93 sayılı Kurul Kararı uygulanmaktadır.

** 15/06/2016 tarihli ve 2016/DK-SRD/297 sayılı Kurul Kararı gereğince, Ankara 11'inci İdare Mahkemesinin E.2015/121-K.2016/255 ve E.2015/1180K.2016/338 sayılı kararlarının gereğinin sağlanmasını teminen, anılan Kurul Kararı tarihi itibariyle 2009/DK-10/659 sayılı Kurul Kararı uygulanmaktadır.


Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına Getirilen İlave Yükümlülükler

YükümlülükKamuoyu Görüşleri Alınmasına İlişkin DokümanKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanNihai DokümanKurul Kararı
Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü
Toptan Hat Kiralama Yükümlülüğü

2009-2010 yıllarına ilişkin pazar analizleri:

PazarKamuoyu Görüşlerinin Alınmasına İlişkin DokümanlarKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanlarKurul Kararı
Sabit Şebekede Çağrı Taşıma Piyasası
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Piyasası
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Piyasası
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Piyasası
Sabit Şebeke Üzerinden Arama Pazarı
Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Piyasası
Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Piyasası
Toptan Kiralık Devreler Piyasası
Perakende Kiralık Devreler Piyasası
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Piyasası