Ölçüm Yetki Belgesi Başvurusu

21/04/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği” (Yönetmelik) kapsamındaki elektromanyetik alan ölçümlerini gerçekleştirebilmek amacıyla Ölçüm Yetki Belgesi almayı talep eden ve mezkûr Yönetmelikte yer alan başvuru şartlarını sağlayan kuruluşlar aşağıdaki Ölçüm Yetki Belgesi Başvuru Formunu doldurarak ve gerekli belgeleri ve Ölçüm Yetki Belgesinin ücretinin yatırıldığına dair makbuzu ekleyerek Kurumumuza başvuruda bulunabilir. Her yıl yeniden belirlenen Ölçüm Yetki Belgesi Ücretinin miktarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

Telsiz Ücret Tarifesi

Söz konusu ücretin Kurumumuzun aşağıda IBAN numarası verilen hesabına yatırılması gerekmektedir:

Ziraat Bank/Ankara Kamu Kurumsal Şube, IBAN: TR21 0001 0017 4534 2772 8252 43

Ölçüm Yetki Belgeli kuruluşların başvuru formlarında ve eklerinde yer alan herhangi bir bilginin değişmesi durumunda söz konusu değişikliğin ilgili belgelerle birlikte Kurumumuza değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç onbeş (15 gün) içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

Ölçüm yetki belgesi başvurusunda bulunacak kuruluşlarda bulunması gereken şartlar, ölçüm yetki belgeli kuruluşların hak ve yükümlülükleri ve faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar yukarıda zikredilen Yönetmelik  ve 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de yer almakta olup, söz konusu Yönetmeliğin ve Tebliğin incelenmesi önemle tavsiye olunur.