Numaralandırma Mevzuatı

İşletmecilere yetkilendirmeleri kapsamında numara tahsis ve kullanım esasları 27/06/2009 tarih ve 27271 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Numaralandırma Yönetmeliği ile belirlenmiştir.