Mobil Haberleşme Kapsama Kriterleri

Ülkemizdeki GSM (2N), IMT-2000/UMTS (3N) ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi (4,5N) hizmetleri, Kurumumuz ile GSM/3N/4,5N işletmecileri arasında imzalanmış olan İmtiyaz Sözleşmeleri ve Kullanım Hakkı Yetki Belgesi kapsamında işletmeciler tarafından sağlanmakta olup, buna göre işletmecilerin; GSM için nüfusu 10.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerinde Türkiye nüfusunun en az %90'nında -104 dBm sinyal seviyesi ve üzerinde, 3N için nüfusu 1.000'den fazla olan tüm yerleşim alanlarında -110 dBm sinyal seviyesi ve üzerinde, 4.5N için ise 1 Nisan 2016 yılı itibariyle 8 yıl içerisinde tüm Türkiye nüfusunun %95'inde ve tüm il ve ilçelerin en az %90'nında kapsama sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kurumumuz işletmecilerin kapsama yükümlülüklerini, yaptığımız saha testleriyle ayrıca denetlemektedir. Bu kapsamda tüm dünyada da kullanılan “Benchmark” test ekipmanları kullanılmaktadır.


Mobil haberleşme kapsama sorunlarına yönelik Kurumumuza ulaşan talep ve şikâyetler öncelikle işletmeciler tarafından Kurumumuza yapılan bildirimlere göre incelenmekte, gerekmesi halinde ilgili işletmeciler tarafından şikâyete/talebe konu yerleşim alanlarında test ve analizlerin yapılması sağlanmakta ve yapılan bu çalışmaların sonucunda varsa sorunlarının giderilmesine yönelik işletmecilerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.