Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesi

Ülkemizde sunulan GSM ve 3N mobil haberleşme hizmetlerindeki hizmet kalitesine ilişkin yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Hizmet Kalitesi Yönetmeliği), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği (İdari Yaptırım Yönetmeliği), GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ (2N Tebliği) ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ (3N Tebliği) ile düzenlenmiştir.

Bu mevzuat kapsamında mobil şebeke işletmecileri tarafından;

  • Şebeke verilerine ilişkin hizmet kalitesi yükümlülüklerindeki hedef değerlerin sağlandığının kontrolü amacıyla işletmecilerin kendi şebekelerinden elde ettiği ölçüm sonuçları aylık olarak tasnif edilerek tarafımıza üç ayda bir iletilmektedir. 
  • Saha testlerine (drive-test) ilişkin hedef değerlerin sağlandığının kontrolü amacıyla İmtiyaz Sözleşmelerindeki kapsama yükümlülüğü bulunan yerleşim alanlarında her bir teknoloji için yıl bazında dört çeyrek dönem için Kurumumuz tarafından belirlenen, güzergahı çizilen (Aşağıda Ankara için çizilen örnek bir güzergah bulunmaktadır) ve bildirilen 80 yerleşim yeri için saha testleri gerçekleştirilerek Kurumumuza iletilmektedir.Ülkemizde GSM ve 3N hizmet kalitesinin en iyi şekilde sağlanması amacıyla yukarıda bahsedilen kontrollere ilave olarak Kurumumuz tarafından İşletmecilerin sağlamakla yükümlü olduğu GSM ve 3N hizmet kalitesi şebeke ve saha testleri hedef değerlerine ilişkin denetimler de yapılmaktadır (Aşağıda saha testi aracımız ve bir ölçüm sonuç görüntüsü bulunmaktadır).


Yönetmelikler ve tebliğler kapsamında, mobil haberleşme işletmecilerinin uyması gereken söz konusu yükümlülüklerin ihlal edildiğinin Kurumumuz tarafından tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar tesis edilebilmektedir.