Kurul Kararları

İdari Yaptırım (2019 Yılı Dördüncü Çeyrek Dönem Hizmet Kalitesi (Vodafone Net))

Karar tarihi ve no
16.03.2021 - 2021/İK-TED/78
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021