Kurul Kararları

Görüş Alınması (Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi)

Karar tarihi ve no
31.03.2021 - 2021/İK-SRD/92
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.04.2021