Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Yetkilendirme İhlali (Alpnet))

Karar tarihi ve no
22.09.2020 - 2020/İK-YED/268
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
12.10.2020