Kurul Kararları

İnceleme - Abonelerin İradeleri Dışında Numara Taşıma (Vodafone) (2020/İK-SDD/002'nin İfası)

Karar tarihi ve no
22.07.2020 - 2020/İK-SDD/207
İlgili Birim
Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
29.08.2020