Kullanım Hakkı Ücretleri

Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için Kurum tarafından verilen hakkı ifade etmektedir.

Kullanım hakkına sahip işletmeciler 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 11'inci maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen asgari değerden az olmamak üzere, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasına gerek olmayan hallerde Kurumca belirlenen, sayının sınırlandırılması gereken hallerde ise, yapılacak ihale neticesinde oluşacak ücreti ödemekle yükümlüdürler.

Frekans Kullanım Hakkı ÜcretleriNumara Kullanım Hakkı Ücretleri
20242024
20232023
20222022
20212021
20202020
20192019
20182018