KEP'e İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;

  • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
  • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,
  • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
  • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi

ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

KEP hesabını nereden alabilirim?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı almak için başvurulması gereken Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına yönelik bilgiler ve web adresleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sayfasında yayımlanmaktadır.

KEP ile neler yapabilirim?

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilmektedir. Başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

KEP kullanmak için elektronik imza almam gerekiyor mu?

Kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderim yapabilmek için elektronik imza sahibi olunması gerekmektedir. Ancak sadece alıcı olarak KEP hesabını kullanacak olan kullanıcıların elektronik imza sahibi olması gerekmemektedir. Elektronik imza almak için  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara başvurabilirsiniz.

Birden fazla KEP hesabı alabilir miyim?

Evet. Gerçek veya tüzel kişiler aynı veya faklı KEPHS’den birden fazla hesap açabilirler.

KEP hesabı kullanmak zorunda mıyım?

Kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Ancak 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca e-Yazışma Projesi kapsamında elektronik ortamda yazışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine KEP aracılığıyla iletilen resmi yazışmaları kabul edecek teknik ve idari altyapıyı oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda kamu kurum kuruluşları tarafından ilgili taraflara, KEP adresi kullanılmasına ilişkin zorunluluklar getirilebilmektedir.

KEP hesabı almanın maliyeti ne kadardır?

KEP hesabı maliyetleri KEPHS’ler arasında farklılık gösterebilmektedir. Fiyat listeleri KEPHS’lerin internet sayfalarından duyurulmaktadır.

KEP hesabımı başkasına devredebilir miyim?

KEP hesapları aktarılamaz veya devredilemez.

KEP hesabımı başkasına kullandırabilir miyim?

Gerçek kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir. Tüzel kişiler ise hesaplarını kendi nam ve hesaplarına kullanmak üzere, başvuru sırasında veya daha sonradan bir veya birden fazla işlem yetkilisi tanımlayabilirler.

KEP hesabımın şifresini unuttum/çaldırdım, ne yapmalıyım?

KEPHS’lerin çağrı merkezleri aranmak suretiyle konu hakkında destek alınması gerekmektedir.

KEP hesabımı tamamen kapatmak istiyorum, ne yapmalıyım?

KEPHS’ler, KEP hesaplarının kapatılmasına ilişkin talepleri yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak alınmasını sağlamaktadırlar. KEPHS’ler bu talepleri çağrı merkezi ve internet sayfası üzerinden gerekli kimlik doğrulamaları yaptıktan sonra gerçekleştirmektedirler. Kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı engellenmektedir. Ancak kapatılan KEP hesabı, hesap sahibinin erişebilmesi için en az üç ay süreyle KEPHS tarafından açık tutulmak zorundadır

Halihazırda kullandığım herhangi bir e-posta adresimi (gmail, yahoo mail, hotmail mynet mail, kurum maili vb.) KEP haberleşmesinde kullanabilir miyim?

Hayır. KEP sisteminden yararlanabilmek için KEPHS’lerin herhangi birinden bir KEP hesabı alınması gerekmektedir. KEP sistemi kendi içerisinde kapalı bir sistemdir. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz ya da bu kullanıcılardan ileti alabilirsiniz. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti gönderimi mümkün değildir.

KEP rehberinde kaydımın olması gerekiyor mu?

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları zorunludur. Bireysel kullanıcılar için KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Kullanıma kapatılan KEP hesabı başkasına tahsis edilebilir mi?

Kullanıma kapatılan bir KEP hesabı yeniden başkasına tahsis edilmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusu yapması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve hesap ücretini ödemesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.