İşletmecilerin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılması Planlanan Değişikliklere İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 18.01.2017 tarihli ve 2017/DK-YED/15 sayılı Kararı ile onaylanan ve halihazırda yürürlükte olan “İşletmecilerin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da (Usul ve Esaslar) değişiklik yapılması amacıyla, 13.10.2020 tarihli ve 2020/İK-YED/287 sayılı Kurul Kararı ile; “İşletmecilerin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı” hakkında Kamuoyu görüşlerinin alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.


Mevcut Usul ve Esaslar Ek-1’de yer almakla birlikte, değişiklik yapılması planlanan taslak Ek-2’de yer almakta olup, Ek-2’de yer alan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 30.11.2020 tarihine kadar Ek-3’te yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle yed_arge@btk.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.