Kalite Yönetim Sistemi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleyici otorite olarak yapmış olduğu düzenleme, yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinde çağdaş bir yönetim sistemi ile hizmet verebilmek için bu alanda başarısını uluslararası düzeyde kanıtlamış olan Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas almıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "Kalite Yönetim Sistemi"ni kurmuş ve Türk Standartları Enstitüsünden Aralık 2002 tarihinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart belgesi alan ilk özerk Kurum olmuştur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Mart 2018 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standard belgesi verilmiştir. TS 18001 Standardının TSE tarafından 27.04.2018 tarihinde TS ISO 45001 olarak güncellenmesi nedeniyle Nisan 2021 tarihinde TS ISO 45001:2018 versiyonuna geçilmiştir.

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TS ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

POLİTİKA

BTK’nın kalite politikası, bilgi ve iletişim sektöründe; uluslararası norm ve standartlara uygun düzenleme ve denetlemeler yaparak etkin ve sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaatlerini korumak ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

POLİTİKA

Kurumun İSG politikası; Kurum çalışanları ile paydaşlarının sağlığı ile güvenliğini güvence altına almak, yasal şartlara uyan ve yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileşmeyi hedef edinmek, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirmek ile dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı olmaktır.

MİSYON

Bilgi ve iletişim sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaatlerini koruyarak memnuniyetlerini artırmak ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek suretiyle bilgi toplumuna dönüşümü sağlamaktır.

MİSYON

Kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği kültürü, bilinci ve ilkelerinin, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamaktır.

VİZYON

Bilgi ve iletişim sektöründe ülkemizi; uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırmaktır.

VİZYON

Önce insan, önce güvenlik ve sıfır kaza anlayışı ile çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı Kurumumuzun en değerli varlığı kabul ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN TEMEL DEĞERLERİ

Tarafsızlık ve Güvenilirlik, Açıklık ve Şeffaflık, Öngörülebilirlik ve Tutarlılık, Katılımcılık ve Ekip çalışması, Bilime ve Bilgiye Dayalı olma, Yenilikçilik ve Sürekli iyileştirme, Kaynakların verimli kullanılması, Toplumsal Sorumluluk ve Duyarlılık ile Son Kullanıcı (tüketici) Odaklılıktır.