Bağımsız Düzenleyiciler Grubu/Avrupa Düzenleyici İdareler Kurumu-IRG/BEREC

Avrupa Birliği (AB) mevzuatının uygulanmasında ortak bir anlayış belirlenmesi, tecrübelerin paylaşılması ve elektronik haberleşme sektörüne yönelik düzenlemeler arasında bir kıyaslama yapma imkânı sağlanması amacıyla, Avrupa ülkelerinin telekomünikasyon alanındaki düzenleyici kurumları 1997 yılında bir araya gelerek istişari nitelikli ve informel yapıda faaliyet gösteren Bağımsız Düzenleyiciler Grubunu (Independent Regulators Group - IRG) kurmuşlardır. Daha sonra AB üyesi ülkelerin düzenleyici kurumlarının yanısıra Avrupa Komisyonunun da katıldığı Avrupa Düzenleyiciler Grubu (European Regulators Group-ERG) 29 Temmuz 2002 tarih ve 2002/627/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile kurularak her iki grubun ortak faaliyetlerini yürütmesi sağlanmıştır. ERG’nin devamı niteliğindeki BEREC (Body of European Regulators-Avrupa Düzenleyici İdareler Kurumu) 1211/2009 sayılı Tüzük’ün 25 Kasım 2009 tarihli ve 18 Aralık 2009 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanması ile kurulmuştur. Kurumun ERG’deki gözlemci statüsü BEREC’te devam etmektedir.

BEREC’in ana organları Düzenleyiciler Kurulu (BoR - Board of Regulators) ve Ofis’tir (Office). BoR’da, AB üyesi ülkelerin Ulusal Düzenleyici Kurumlarının (UDK) Başkanları ya da onlar tarafından belirlenen temsilcileri yer almakta, Ofis ise tüzel kişiliğe sahip bir topluluk organı olarak faaliyet göstermektedir. Ülkemizin yanı sıra, aday ülke statüsündeki Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk ile EFTA (European Free Trade Area – Avrupa Serbest Ticaret Alanı) ülkeleri olan İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn BEREC’te gözlemci statüsünde temsil edilmektedir.

BEREC, Avrupa Parlamentosuna, Konseye ve UDK’lara kendi isteğiyle veya talep üzerine tavsiyelerde bulunabilmektedir. BEREC’in Avrupa Komisyonu kararlarının bağlayıcılık kazanmasında önemli bir rolü bulunmaktadır.

ERG’de olduğu gibi BEREC’te de AB üyesi ülkeler UDK Başkanlarınca temsil edilmekte ve kararlar kural olarak çoğunluk usulüyle alınmaktadır.

IRG/BEREC Çalışmalarına Katılım

Kurum, ERG ve IRG çalışmalarına 2005 yılı Şubat ayından itibaren dâhil olmuş ve gözlemci statüsünde bulunduğu ERG’nin devamı niteliğindeki BEREC ve üyesi olduğu IRG’nin Genel Kurul toplantılarını en üst seviyede takip etmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında, AB üyesi ve aday ülkelerin telekomünikasyon alanındaki düzenleyici kurumları en üst düzeyde bir araya gelmekte ve AB’nin elektronik haberleşme mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmaktadır. IRG ve BEREC, Avrupa’nın elektronik haberleşme alanındaki politikalarının şekillendirilmesinde de önemli bir role sahiptir.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih SAYAN, 10-11 Aralık 2015 tarihlerinde İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleştirilen ve 2016 yılı için Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimlerinin yapıldığı Bağımsız Düzenleyiciler Grubu (Independent Regulators Group - IRG) Genel Kurulu’nda, AB üyesi olmayan ülkeleri temsil etmek üzere, ülkemiz adına ilk defa IRG Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.