Mevzuat

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6. Maddesi ile “Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak” görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna tevdi edilmiştir.

Ayrıca, mezkur Kanunun “Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik edilmesi” ilkesi doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı 27.03.2009 tarihli ve 433 sayılı Olur ile IPv6’ya geçiş ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na vermiştir.

15 Temmuz 2009 tarihli ve 27 sayılı E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Kararı ile Kurumumuza ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde, ülkemizde IPv6'ya geçişe ilişkin farkındalık oluşturulması, yol haritasının hazırlanması, ihtiyaç duyulan tedbir ve politika önerilerinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütme görevi verilmiştir.

8 Aralık 2010 tarih ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Genelge ile;

  • İnternete sadece IPv6 adresleri ile erişmek zorunda kalacak olan kullanıcılara hizmet sunulabilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir zaman içinde hizmetlerini IPv4’ün yanı sıra IPv6’yı da destekler hale getirmeleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerinden sundukları hizmetlerde, IPv6’nın sağladığı güvenlik, verimlilik, hizmet kalitesi gibi özelliklerden faydalanmaları,
  • Bilişim sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların IPv6’ya geçişinin tetiklenmesi ve ülkemizin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.