İnternet Erişimine Yönelik Son Kullanıcı Tarifeleri

Mevcut durumda son kullanıcılara perakende seviyede internet erişim hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunmak üzere Kurumumuzca yetkilendirilmiş İnternet Servis Sağlayıcılar (İSS) tarafından sunulmakta olup yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Türk Telekom son kullanıcılara doğrudan internet erişim hizmeti sunamamaktadır.

DSL teknolojisinde de abone ile İSS arasındaki bağlantının sağlanmasında, ‘yerel ağ’ olarak nitelendirilen Türk Telekom’un sabit telefon şebekesinin evlere kadar uzanan bakır kablolardan oluşan kısmı kullanıldığından, İSS’ler kendi kullanıcılarına ADSL internet erişim hizmeti sunabilmek için Türk Telekom’un altyapısını kullanmakta, başka bir deyişle Türk Telekom’dan toptan seviyede hizmet satın almaktadırlar. Türk Telekom’un İSS’lere yönelik toptan seviyede internet erişim tarifeleri Kurumumuzun onayına tabidir. Bununla birlikte, İSS’lerin perakende seviyede son kullanıcılara sundukları internet erişim hizmeti için aldıkları ücretler ise EHK ve ilgili mevzuat uyarınca Kurumumuz onayına tabi değildir.