Genel Bilgi

İnternet alan adları, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol adresini tanımlayan adlar olarak tanımlanmaktadır.

Alan adları hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Alan adlarında nokta ile ayrılan bölümler soldan sağa doğru artan düzeyde bir önem sırasına sahiptir. www.btk.gov.tr alan adında en sağdaki bölüm “.tr” TLD (Top Level Domain-Birinci Derece Alan Adı), bir soldaki “gov” SLD (Second Level Domain-İkinci Derece Alan Adı) ve ortadaki “btk” Third Level Domain (Üçüncü Derece Alan Adı)’dir. Birinci derece alan adları, kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

  • Jenerik Birinci Derece Alan Adı (Generic Top Level Domain – gTLD) ve
  • Ülke Kodu Birinci Derece Alan Adı (Country Code Top Level Domain – ccTLD).

Jenerik Birinci Derece Alan Adları, alan adlarını belli bir amaç altında gruplayan, herhangi bir coğrafik anlam taşımayan, üç veya daha fazla karakterden oluşan ve “com, net, org, gov, edu, mil, int” gibi bir uzantı ile biten alan adlarıdır. Bu uzantılar 1984 yılında alan adları sistemine eklendiğinden beri kullanılmaktadır.

Ülke Kodu Birinci Derece Alan Adları, bir ülkeyi, bir toprak parçasını veya bir coğrafi bölgeyi gösteren ve ISO (International Organization for Standardization-Uluslararası Standardizasyon Örgütü) 3166 standardında tanımlanan iki harflik kısaltmalar ile biten alan adlarıdır. Örneğin, ülkemizin kodu “.tr”, Fransa’nınki “.fr” ve Japonya’nınki “.jp”dir. Ülke kodu birinci derece alan adlarının, alan adları sistemine eklenmesi 1980’lerin ilk yarısında başlamıştır.