İlgili Standartlar

ISO/IEC 27001 bilgi güvenliği alanında dünya genelinde yaygın olarak kullanılan uluslararası standartlardan biridir. Söz konusu standart, kuruluşların,  bilgi güvenliğinin en temel gereksinimleri olan “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” ilkelerini sağlamasını amaçlamaktadır.

ISO/IEC 27011 standardı, ISO/IEC 27001 standardının telekomünikasyon sektörüne uyarlanması ile hazırlanmış güvenlik standardıdır.

ISO/IEC 27002 ise bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulumu sırasında izlenebilecek iyi uygulamalar ve öneriler içeren bir bilgi güvenliği standardıdır. ISO/IEC 27001 standardının uygulanmasında yerine getirilecek hususların ayrıntıları bu standartta yer almaktadır.