Hizmet Ticareti Anlaşmaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları-TISA/STA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Doha müzakere turunda yaşanan tıkanmanın ardından, AB’nin ve ülkemizin de aralarında olduğu 24 DTÖ üyesinin katılımıyla, hizmet ticaretine ivme kazandırmak amacıyla çoklu bir hizmet ticareti anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmeler başlatılmış ve bu çalışmalar 2013 yılında toplantılar marifetiyle aktif hale getirilmiştir. Söz konusu toplantılara e-ticaret, telekomünikasyon ve teslimat hizmetleri ekleri üzerinde katkılar sağlanmak suretiyle dahil olunmaktadır. Söz konusu müzakereler 2016 yılının Aralık ayında durmuştur.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Singapur, Peru, Meksika, Japonya, Güney Kore, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Pakistan, Rusya, Japonya, Moldova, Gürcistan, Endonezya, Tayland, Ukrayna ve EFTA ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşmaları çalışmaları yürütülmekte olup, TiSA anlaşması çerçevesinde Kurumca bu anlaşma metinlerine katkılar sağlanmaktadır.