Google Akademi Türkiye’de İkinci Kez Düzenlendi

Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı; BTK desteği ile Türk Hava Yolları, General Mobile ve İTÜ Arı Teknokent sponsorluğunda, üniversitede okuyan öğrenciler için Android Akademi‘yi ikinci kez düzenledi.

Programa online olarak katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, verinin günümüzün en değerli hazinesi olduğunu hatırlattı. Teknolojinin bu duruma olan katkısından söz eden Sayan, veri ve internet teknolojilerini diğer keşiflerden ayıran en temel farkın gençlerin bu kadar öne çıkabilmesine imkân sağlaması olduğunu söyledi.

Sayan, “Mesela Android platformu üzerinde, yazılan bir oyun veya uygulama eğer başarılı ise kısa süre yaygınlaşarak onlarca ülkeden milyonlarca kez indirilebiliyor ve bu uygulamayı geliştirenler çabalarının karşılığını alabiliyorlar. Bu durum yazılım dünyasına ilgi duyan gençlerimiz için büyük motivasyon sağlıyor. Milyarlarca kullanıcıya erişmek için iyi bir fikre sahip olmak ve bunu uygulamaya geçirebilmek yeterli oluyor. Tabi burada temel yarış biraz da girişimcilik ruhunda gizli. İyi bir girişimci; zaten var olan yoldan giden değil, yeni bir yol çizen, yolu kısaltan veya daha manzaralı ve konforlu yoldan gidilmesini sağlayandır” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Yeni Teknolojiler Girişimcilik Ruhunun Gelişmesi İçin Önemli

Her zaman gençlerin en büyük destekçisi olacaklarını dile getiren Sayan, “Fikirlerin hayata geçmesi ve girişimcilik ruhunun gelişmesi için önemli fırsatlardan biri elbette yeni nesil teknolojiler. Özellikle 5G ve ötesi teknolojiler sunduğu fırsatlar açısından büyük potansiyel taşıyor. Milyarlarca cihazın bağlanabildiği bir şebeke muhakkak ki girişimciler için önemli fırsatlar içeriyor. Teknoloji sayesinde geliştirilen ürünlerin yerelden küresele dönüşmesi de artık çok uzun sürmüyor. Bu anlamda yerel girişimlerin iş planlarını yaparken sadece ülkemizde değil küresel bir oyuncu olacak şekilde planlama yapmaları gerekiyor” dedi.  

Teknolojiyi üretmezsek güvenliğinden asla emin olamayacağımızı dile getiren Sayan, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesi ile özellikle son yıllarda yerli ve milli teknoloji üretebilmek için oluşan iklim, girişimcilik için birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Akademi-endüstri işbirliğinin yanı sıra devlet kurumlarının geliştirdikleri teşvik ve destek mekanizmaları savunma sanayiinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda yerli ve milli ürünlerin gençlerimiz tarafından tasarımı ve üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Modern dünya fotoğrafında görünür bir yerde olabilmek için ön sırada olmanın yolu bilim ve teknoloji konusunda gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmek, kapasitelerini artırmak. Android Akademi gibi organizasyonların bu hedefe katkı sağlayarak rekabeti daha ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan: Ülkemizde Doymamış Bir Yazılım Pazarı Var

Ülkemizde doymamış bir yazılım pazarının olduğuna dikkat çeken Sayan, “Türkiye’nin coğrafi konumunun yazılım ihracatını artırabilecek özellikler taşıması, bu sektörün stratejik sektörler arasında olması ve genç bir nüfusa sahip olmamız önemli fırsatlarımız diye düşünüyorum. İnanıyorum ki yazılım üzerinde çok daha başarılı bir ülke olacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı olan 2023 yılında, Türkiye’nin her alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alması için toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için teknoloji yoğun sektörlere ihtiyacımız var” vurgusu yaptı.

İnternetin güvenli kullanımın önemine de değinen Sayan, “Çocuklar ve gençler olmak üzere toplumdaki internet kullanıcılarının, internet teknolojilerini bilinçli ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri için 2011 yılından itibaren sunduğumuz Güvenli İnternet Hizmetini bugün yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi kullanıyor ve internetteki zararlı içeriklerden korunma sağlanıyor. Güvenli İnternet Merkezi’nde ise çocukları, ebeveynleri ve öğretmenleri dijital sorunlar karşısında bilgilendirme, bilinçlendirme ve toplumda sağlıklı dijital alışkanlıkların oluşturulmasını sağlamak hedefi doğrultusunda faaliyetler yürütülüyor. Güvenli İnternet Merkezi, ülke genelinde okullarda, resmi kurum ve kuruluşlarda ve üniversitelerde çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Son 3 yıl içinde gerçekleştirdiği 727 ekinlik ile 115.815 kişiye, 2020 yılı içerisinde ise Koronavirüs salgınına rağmen gerçekleştirdiği 80 etkinlik ile 12.027 kişiye ulaştı.  Tüm bu çalışmalarımızın temel amacı, teknolojinin sağladığı imkânlardan bilinçli bir şekilde en üst düzeyde faydalanmak” bilgisini paylaştı.

Başkan Karagözoğlu: Yazılım Sektörü Türkiye İçin Önemli Avantajlar Sunuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da teknolojinin hızla gelişmesinin etkilerinden bahsetti. Yeni uygulamalara ve yeni hizmetlere olan taleplerin arttığını dile getiren Karagözoğlu, “Dünyanın en büyük on şirketinden yedisinin teknoloji firmalarından oluştuğuna ve bu firmaların da beşinin neredeyse tamamen yazılım odaklı olduğunu görüyoruz. Dünyada durum böyle iken, teknoloji ve bilgi odaklı yeni ekonomik düzenin önde gelen sektörlerinden olan yazılım sektörü, özellikle Türkiye gibi genç nüfus ve gelişme potansiyeline sahip ülkeler için önemli avantajlar sunuyor” sözleriyle bilişimin önemine dikkat çekti.

Ülkemizde güçlü bir girişimcilik ekosisteminin önkoşulunun gençlerimize, fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların oluşturulması olduğunu hatırlatan Karagözoğlu, “Ülkece genç nüfus bakımından sahip olduğumuz bu avantajlı konumu iş dünyasının desteğiyle somut gelişmelere çevirebiliriz. Gençlerin birbirinden değerli fikirlerini ifade etmesine, şartları doğru analiz etmesine ve bir iş modeli geliştirmesine yardımcı olan uzun soluklu ve sürdürülebilir projeler Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin hızlanması için itici güç olacaktır” dedi.

Karagözoğlu, “Her yıl 150’den fazla üniversitemizden 15.000 mezun, bilişim sektöründe çalışan yaklaşık 160.000‘i aşan bir çalışan ordusuna katılıyor. Bu demektir ki konusuna hakim, nitelikli bilişim uzmanları her yıl giderek artıyor. Artık bu kadar uzman ile yeni iş modelleri yaratmak, teknolojinin gelişeceğini öngördüğümüz alanlarda yeni ufuklar açmak sadece cesaret ve girişimciliğe kalmış gibi görünüyor” sözleriyle girişimciliğin önemine dikkat çekti.

Kurum olarak, ülkemizde inovatif düşünebilen, girişimcilik ruhu yüksek yeteneklerin keşfedilebilmesi ve bu nitelikli güçten yararlanılabilmesi konusunu önemsediklerini ve bunun için çalıştıklarını dile getiren Karagözoğlu, gençlere BTK Akademi’nin eğitimlerine katılmaları tavsiyesinde de bulundu.