Dijital Dünyanın Dijital Anahtarı: Güçlü Kimlik Doğrulama Etkinliği BTK Ev Sahipliğinde Yapıldı

ICT Medya tarafından düzenlenen “Dijital Dünyanın Dijital Anahtarı: Güçlü Kimlik Doğrulama” etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde yapıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu Bilgi Teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte kimliğin dijitalleşmesi gizlilik ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirdiğini belirtti. 


Kimlik doğrulama ve elektronik imza gibi bilişim uygulamalarının masaya yatırıldığı etkinlikte konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Dijital ortamlarda elde edilen verilerin çalınmasını ve farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek adına kurumlar bazı adımlar atmak zorunda kalıyorlar. Zira siber saldırılar, teknolojinin gelişimine paralel olarak artış gösteriyor. Siber saldırıların dünyaya 2023 yılında 8 trilyon dolara mâl olurken, bu rakamın 2024 için 9,5 trilyona, 2025 içinse 10,5 trilyona yükselmesi bekleniyor.” açıklamalarında bulundu.


Hizmetlere erişimde kullanılan kimlik doğrulama sistemleri ve şifre tabanlı kimlik doğrulama yöntemlerinin giderek yetersiz hale geldiğini ifade eden Karagözoğlu, “Şifreler, kullanıcıların hesaplarını korumak için temel bir araç olsa da zayıf parolalar, tekrarlanan kullanımlar ve oltalama saldırıları gibi sorunlar nedeniyle güvenlik riski taşıdığı bilinen bir gerçek. Dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, kimlik doğrulama ve elektronik imza gibi dijital güvenlik unsurları daha da önem kazandı.” dedi.


Karagözoğlu, “Elektronik imza, belgelerin ve işlemlerin dijital ortamda güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarken, kimlik doğrulama ise kullanıcıların dijital platformlara güvenli erişimini temin ediyor. Bu nedenle, elektronik kimlik doğrulama ve güvenli elektronik imza sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, dijital dünyada güvenliği sağlamanın temel taşlarından birini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.


Başkan Karagözoğlu: Hepimizin Amacı Elektronik Ortamda Güvenli Olabilmek ve Güvenle İşlemlerimizi Yapabilmek


Dijital ortamlarda siber güvenliği arttırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Karagözoğlu, “Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu olarak görev alanımız dâhilinde yer alan “Elektronik Haberleşme”, “Elektronik İmza” ve “Kayıtlı Elektronik Posta” sektörleri gibi sektörlere ilişkin çıkarmış olduğu düzenlemeler ile işletmecilere veya hizmet sağlayıcılara, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yükümlülükler getirdik. Bu noktada güçlü kimlik doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kararlı bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Özellikle e-devlet uygulamalarında ve diğer dijital platformlarda güvenli kimlik doğrulamanın sağlanması için teknolojik altyapıyı güçlendirerek, kullanıcıların dijital ortamlarda siber güvenliğini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” açıklamalarında bulundu.


Karagözoğlu, “BTK Üçüncü Çeyrek Pazar Verileri Raporuna göre Eylül 2023 sonu itibarıyla ülkemizde yetkilendirilmiş 8 adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunurken, oluşturdukları sertifika sayısı yaklaşık olarak 7,1 milyon elektronik imza ve 936 bin mobil imza olmak üzere toplamda 8,1 milyona ulaşmış durumda. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında %3,5 mobil imza sayısında ise %3,7 oranında artış gerçekleşmiştir.  Bu rakamlar, dijital kimlik ve güvenli elektronik işlemlerin ne derece yaygınlaştığını ortaya koymaktadır.” şeklinde konuştu.


Güvenli Kimlik Doğrulama alanında da yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Karagözoğlu, “Ulusal güvenlik risklerini en aza indirmek ve dışa bağımlığı azaltmak için yerli ve milli ürünlerin kullanımı artık zaruri bir ihtiyaç. Bu noktada yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ülke çapında güvenilirlik ve sürdürülebilirlik açısından hayati bir öneme sahip.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.