Güvenlik Sertifikası ve Limit Değerler

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca baz istasyonlarının kuruluşunda uyulması gereken kriterlerle ilgili düzenleme yapma yetkisi Kurumumuzdadır. Baz istasyonları, “Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine uygun olarak kurulmakta ve işletilmektedir. Güvenlik Sertifikası bir baz istasyonunun, faaliyet gösterdiği yerde Kurumumuz tarafından çıkartılan Yönetmelik hükümlerine göre kurulduğu, çalıştığı ve işletildiğinin belgesidir.

Baz istasyonları; alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina, vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden oluşan sistemlerdir. 

Baz istasyonları, cep telefonlarıyla iletişim sağlamak amacıyla kurulmakta olup, baz istasyonlarının kapsama alanında olmayan yerlerde mobil iletişim kurmak mümkün değildir.

Baz istasyonlarının insan ve çevre sağlığına etkileri konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO)  çalışmaları  başta  olmak  üzere  Uluslararası İyonlaştırmayan  Radyasyondan  Koruma  Komisyonu'nun (ICNIRP) çalışmaları da Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu kuruluşların  çalışmaları  ve  dünya  genelindeki  en  iyi  uygulamalar  göz  önünde  bulundurularak ülkemizde kurulan baz istasyonlarının Elektromanyetik Alan Şiddeti değerlerinin üst sınırı Kurumumuz  tarafından  belirlenmekte  olup;  baz istasyonlarının limit değerlere uygun kurulup kurulmadığının denetimi de Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde, ICNIRP tarafından belirlenen limit değerlerin ortam için %70’ine cihaz başına  %20’sine ’ine tekabül etmektedir.


Örneğin, 900 MHz için ICNRP ve Türkiye limit değerleri karşılaştırması yukarıdaki grafikte yer almaktadır.

Yönetmelik kapsamına giren tüm elektronik haberleşme cihazlarının elektromanyetik alan şiddeti değerleri Kurumumuz tarafından ölçülmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca Kurumumuzun yetkilendirdiği ölçüm yetki belgeli kurum/kuruluşlarca da bu ölçümler, Ölçüm Takip Sistemi (ÖTS) ile objektif olarak Kurumumuz veri tabanına yerinden anlık aktarılarak gerçekleştirilmektedir.