Etik Komisyonu

Genel Bilgi

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Kurumumuz bünyesinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Etik Komisyonu

Faks
Mustafa ERMİŞİnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı0 312 294 73 50
Züver ÇETİNKAYAKurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı0312 403 10 71
İlkay ERDOĞAN DAŞDEMİRI. Hukuk Müşaviri0312 403 17 17

Mevzuat

Etik Mevzuatı'na Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun internet sitesi üzerinden erişmek için tıklayınız

Faaliyetler

Kurumumuzda Kamu Etik Mevzuatı konulu eğitim düzenlenmiş ve eğitime Kurumumuz yöneticileri ve çalışanlar katılmıştır.

Etik değerler konusunda yapılan muhtelif toplantı, seminer ve panele katılım sağlanmıştır.

Kaynaklar

Etik Komisyonu İrtibat Bilgileri

Etik Komisyonu E-posta Adresi: 

etikkomisyonu@btk.gov.tr