Avrupa-Akdeniz Düzenleyiciler Grubu-EMERG

EMERG, 1 Temmuz 2008 tarihli Malta Deklarasyonu ile Avrupa-Akdeniz ülkelerinin elektronik haberleşme düzenleyicilerinin tecrübelerini kurulacak bir şebeke üzerinden paylaşabilecekleri bir platform oluşturulması amacına hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türkiye’yi temsilen Kurumumuzun da katkıda bulunduğu söz konusu deklarasyon ile ülkemizin yanı sıra GKRY, Avusturya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Almanya, Libya, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Portekiz, İspanya, Slovenya, İsviçre ve Tunus’un dahil olduğu girişimin Avrupa Akdeniz düzenleyici işbirliğinin arttırılmasını hedeflediği ilan edilmiştir.
EMERG’in temel amacı üye ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak düzenlemelerin hem birbiriyle hem de AB normları ile uyumlu olmasını sağlamaktır. Kurumumuz, Genel Kurul ve Temas Kişileri toplantılarının yanı sıra ilgili çalıştaylara da katılmakta ve hazırlanan raporlara katkı sağlayarak EMERG çalışmalarını yakından takip etmektedir.