Elektronik İmza Mevzuatı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu  

23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete  

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği 

26.08.2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete   

Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin 2004-21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

6.09.2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete 

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete 

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete 

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete 

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı 

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete 

2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

19.04.2006 tarih ve 26144 sayılı Resmi Gazete  

Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar

01.06.2006 tarih ve 2006/DK-77/353 sayılı Kurul Kararı 

Güvenli  Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli  Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik

02.07.2012 tarih ve  2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı

Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi

Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri

18.04.2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı 

Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri Rehberi'nde Değişiklik

08.08.2012tarih ve 2012/DK-15/374 sayılı Kurul kararı - Nitelikli ElektronikSertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Dökümanı

İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı