Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı

Elektronik haberleşme altyapısına ilişkin yeraltı tesisi inşası sırasında yapılan kazılar, kazıların tekrar doldurulması, tesis edilen kablo muhafaza kanalları, ek odaları ve benzeri diğer hususlarda standartların oluşturulması amacıyla hazırlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı 30.05.2017 tarihli ve 2017/DK-TED/178 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmış ve işletmeci talepleri, gelişen teknolojiye uyum ve uygulamada görülen değişiklik ihtiyacı nedeniyle 07.09.2021 tarihli ve 2021/DK-TED/240 sayılı Kurul Kararı ile güncellenmiştir.

Kurumumuz tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli "Elektronik Haberleşme Altyapı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik" ile “Elektronik Haberleşme Altyapı Referans Dokümanında” belirtilen hususlara işletmecilerin uyması zorunlu hale getirilmiştir. 

Söz konusu dokümanın yürürlüğe girmesiyle;

  • İşletmecilerin altyapılarını Kurumumuzun belirlediği standartlara uygun tesis etmesi,
  • Standarda uygun kazılarla çevreye verilen rahatsızlığın azaltılması,
  • Kaliteli altyapı tesisi sayesinde meydana gelebilecek arızaların azalması ile hizmet kalitesinin yükselmesi, 
  • İşletmecilerin kendi şebekeleri için yaptıkları kazılarda altyapının başka işletmecilerin de ücreti mukabili kullanabileceği özelliklerde yapılması,
  • İşletmeciler arası rekabetin artırılması,
  • Gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçilerek son kullanıcıların daha makul ücretlerle elektronik haberleşme hizmeti alması

böylelikle kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.