Sürekli İşçi Alımı Mülakat Sonuçları

Kurumumuz tarafından 08.02.2024 tarihinde yapılmış olan mülakatta başarılı olan adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

Mülakatı asil olarak kazanan adayların 26.04.2024 tarihine kadar aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen getirmeleri gerekmektedir.

Bu tarihe kadar evraklarını getirmeyenlerin haklarından feragat etmiş oldukları kabul edilecek ve yerine başarı sıralamasına göre yedek aday çağırılacaktır.

Adaylardan istenen evraklar:
-Tam Teşeküllü Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden alınmış Sağlık Raporu (Son 1 yıl içinde alınmış olanlar kabul edilecektir.)

-Kan grubu kartı
-Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten barkotlu çıktı alınabilir.)
-Asgari Bildirim Formu

Liste: Mülakat Sonuçları