“Elektronik Haberleşme Cihazlarının Elektromanyetik Alan Maruziyet Limit Değerleri ve Sertifika Süreçleri Hakkında Yönetmelik Taslağı“na İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 05.03.2024 tarihli ve 2024/DK-SID/95 sayılı Kararı ile ilgili Taslağa kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 15 (onbeş) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.


Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 30.04.2024 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle emas@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.