Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler ve Örnek Çalışmalar Bülteni'nin On Üçüncü Sayısı Yayımlandı