Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2021 Yılı İş Planına Yönelik Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gündeme alınarak değerlendirilmesi/düzenlenmesi/çalışılması düşünülen temel konu başlıkları BTK yıllık iş planları ile sektörümüze duyurulmaktadır. 

2021 yılında BTK gündeminde yer alacak temel konu başlıklarının belirlenmesi sırasında sektörümüzün görüşlerinin de dikkate alınabilmesini teminen, bir örneği aşağıda yer alan görüş ve öneri formunun doldurulup 19/10/2020 tarihine kadar BTK’ya  yazılı olarak ve aşağıda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu doküman 28/09/2020 tarihinden itibaren 19/10/2020 tarihine kadar askıda kalacaktır.


Adı-Soyadı 

       e-posta             

Telefon

Bil. Uzm. Şefik Y. PENÇERECİ

sefiky.pencereci@btk.gov.tr

0312 403 11 87

Müh. Ezgi Burcu DUMAN

eburcu.duman@btk.gov.tr

0312 403 13 23