5G Vadisindeki Huawei Test Şebeke Altyapısı Güncellendi

5G Vadisi’nde ilk 5G test sinyalleri 8 Kasım 2018’de yayınlanmış, vadide yer alan test şebeke altyapıları düzenlenen bir etkinlikle tanıtılmıştı. 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların ücretsiz kullanımına sunulan altyapılardan biri olan Huawei Test Şebeke Altyapısı 5G NSA topolojisi kapsamında güncellendi.


5G Vadisi Açık Test Sahası (5GVATS) Projesiyle, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının, 5G ve Ötesi’ne ilişkin uygulama ve teknolojileri test edebilecekleri bir ortamın oluşturulması hedeflenmiş; 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. 5G VATS’dan 5G ve ötesi konularda çalışmalar gerçekleştiren tüm tarafların faydalanması, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlayacak, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân sağlayacak bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.


Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak stratejik işbirlikleri oluşturulmasına yönelik olarak, 5GVATS test altyapılarının kurulması sürecine katkıda bulunmak üzere 5GVATS Protokolü Tarafları ile Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş., Ulak Haberleşme A.Ş., Netaş, i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji A.Ş. ve Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. firmaları arasında 24 Temmuz 2018 tarihinde beş ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır.


Huawei Test Şebekesi Mutabakat Zaptı kapsamında, ilk aşamada çekirdek ve radyo katmanları ile kullanıcı test ekipmanlarından oluşan prototip 5G ekipman seti 5G Vadisi’nde konuşlandırılmış, 8 Kasım 2018’de 5G'nin ilk sinyalleri 5G Vadisinde yayınlanarak, 5G ve ötesine yönelik çalışmalar yürütmek isteyen tüm tarafların kullanımına açılmıştır. 5G ekipman setinin revize edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’nda bulunan 5G VATS Huawei Test Şebeke Altyapısı, 5G NSA topolojisi kapsamında güncellenmiştir.  Bahse konu ekipmanlar 5G ve Ötesi alanlardaki her tür Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri için test, doğrulama ve deneme altyapısı olarak hizmet sunmaktadır. Test şebeke altyapısına ilişkin detaylı açıklamalar, altyapı bileşenleri ve teknik özellikleri ile test şebekesi üzerinde gerçekleştirilebilecek örnek çalışmalara ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Faydalanıcı Bilgilendirme Broşürü aşağıda yer almaktadır.


Huawei Test Şebeke Altyapısı ile 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Şebeke Altyapıları’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların, 5G Vadisi Yürütme Kurulu adına Kurum’a aşağıda veya https://5gtrforum.org.tr/faydalanicilar adresinde yer alan Başvuru Formu ve Taahhütname ile yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabileceklerdir.  


Kurum Yazışma Adresi: 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı 

Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 

06530 Çankaya/Ankara