Bertarafına Karar Verilen Cihazlar

Kurumumuzca yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda Piyasa Gözetimi Laboratuvarında teste tabi tutulmuş ve test sonuçları doğrultusunda güvensizlik tespiti yapılan cihazların ilgili sorumlu firmalarının güvensizlik nedeni olan olumsuz parametreleri giderememeleri nedeniyle aşağıdaki tabloda bilgileri verilen cihazların 11/07/2007 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4703 sayılı Kanun' un 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ("Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini") ve 10/11/2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5809 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ("Elektronik haberleşme cihazları, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, masraflar üretici tarafından karşılanmak üzere, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen Kurum tarafından bertaraf edilir veya ettirilir.") hükümleri gereği; bertarafına karar verilmiştir.

Bertaraf etme işlemi sadece, aşağıdaki tabloda yer alan firmaların ilgili marka ve modelli ürünlerini kapsamakta olup, mezkûr firmaların başka markalı veya aynı markalı fakat başka modelli cihazlarına herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Anılan firmaların mezkûr modelleri haricinde piyasaya arz ettikleri modellere ilişkin olarak Kurumumuzca tesis edilmiş herhangi bir olumsuz idari işlem bulunmamakta olup, kamuoyunun, bertaraf işlemini belirli bir firma ya da marka ile ilişkilendirerek genelleme yapmasının doğru olmayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Kurumumuz tarafından güvensizliği tespit edilen cihazları ithal eden diğer firmalar ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmış olup, konu hakkında tedbir alınması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı bilgilendirilmiştir. Bununla birlikte, güvensizlik tespiti yapılan cihazların piyasada bulunmaması için firmalar uyarılmış olup, güvensizlik tespiti yapılan cihazların piyasada bulunup bulunmadığıyla ilgili kontroller denetçilerimiz tarafından etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Cihaz TipiMarkaModelİthalat MiktarıBertaraf İlan TarihiFirma
PSTNMINTONSC593816 18013.04.2009DESER ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GSMMATSUT82812 99302.10.2009BER TURZ. OTELCİLİK İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
GSMORİTET80817 00018.11.2009BEYAZ BİLGİSAYAR MAL. DAĞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.