Avrupa Posta Hizmetleri Düzenleyicileri Grubu - ERGP

Avrupa Posta Hizmetleri Düzenleyicileri Grubu (The European Regulators Group for Postal Services-ERGP); 10 Ağustos 2010'da Avrupa Komisyonunun aynı tarihli ve 2010/C 217/07 sayılı Kararı ile posta düzenleyici idareleri ile Komisyon arasında posta hizmetlerine ilişkin düzenleme ve uygulamaların ele alındığı bir tartışma ve eşgüdüm platformu oluşturmak ve işbirliğini kolaylaştırmak üzere kurulmuştur. ERGP Avrupa’da posta iç pazarının sorunsuz şekilde işlemesi ve posta düzenlemelerinde istikrarın sağlanması amacıyla Komisyona tavsiyelerde bulunmaktadır.


ERGP’yi kuran Komisyon Kararı, Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülkelerin gözlemci olarak ERGP faaliyetlerinde yer almalarına ve bu ülkelerin ERGP Genel Kurul ve Temas Kişileri (Contact Network-CN) toplantılarına katılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda ERGP’de AB üyesi ülkeler üye, aday ülkeler (Türkiye, Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk), İsviçre, Avrupa Ekonomik Alanı-AEA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ile AB Komisyonu ve EFTA Denetim İdaresi ise “daimi gözlemci” statüsünde yer almaktadır. Yine, 217/7 sayılı Karar çerçevesinde, Moldova ve Bosna Hersek ERGP’de “geçici gözlemci” statüsünde temsil edilmektedir.


Grubun stratejik öncelikleri 30 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. ERGP Genel Kurulu tarafından; evrensel posta hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasının teşvik edilmesi, AB’de posta hizmetleri için rekabetçi bir tek pazar oluşturulmasının teşvik edilmesi ve son kullanıcının güçlendirilmesi ve korunması olarak belirlenmiştir.


Kurumumuz ERGP faaliyetleri takip etmekte ve toplantılarına katılım sağlanmaktadır.


ERGP’nin 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Portekiz'in Ponta Delgada şehrinde gerçekleştirilen ve Kurumumuzun da iştirak ettiği Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yürütülen faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir: