AB Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri

2002 Düzenleyici Çerçevesi

Avrupa Komisyonu 10 Kasım 1999’da yeni bir gözden geçirme başlatmış, tüm haberleşme altyapıları ve ilgili hizmetlerini kapsayacak şekilde yeni bir düzenleyici çerçeveye işaret eden politik unsurları ortaya koymuştur.  Yeni mevzuat paketinin 2002 yılında kabul edilmesiyle birlikte, asıl işlevi tekelci yapıdaki telekomünikasyon sektörlerini aşamalı olarak rekabete açmak olan önceki düzenleyici mevzuat konsolide hale getirilmiş, teknolojik gelişimi ve yakınsamayı dikkate alan, sektöre özel düzenlemeleri olabildiğince azaltarak, rekabet hukuku ilkelerinden yararlanan yeni bir düzenleyici yapının oluşumu sağlanmıştır. 

2009 Telekom Reform Paketi

2006 yılında Komisyon 2002 yılında çıkarılan ve 2003 yılı ortasından itibaren uygulanmaya başlanan düzenleyici çerçeveyi gözden geçirme çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda 2006 yılı içerisinde ilgili tarafların görüşlerini alan Komisyon, 2002 paketinin elektronik haberleşme alanında sağladığı katkıları kaydederken, mevcut sistemde yaşanan eksiklikleri de değerlendirmeye almıştır. 2007 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Birliğin elektronik haberleşmeye ilişkin Düzenleyici Çerçevesinin (2002 Çerçevesi) gözden geçirilmesi kararlaştırılmış ve bu çerçevede “Telekom Reform Paketi” olarak adlandırılan çalışmalar başlatılmıştır.  Çalışmaların esas olarak 3 ayağı bulunmaktadır:

1- Mevcut Erişim Direktifi (2002/19/EC), Yetkilendirme Direktifi (2002/20/EC) ve Çerçeve Direktif’i  (2002/21/EC) değişikliğe uğratan ve “Daha İyi Düzenleme Direktifi-Better Regulation Directive” olarak adlandırılan 2009/140/EC sayılı  düzenleme.

2- Evrensel Hizmet Direktifi (2002/22/EC), Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması hakkındaki Direktif (2002/58/EC)  ve 2006/2004 sayılı AT Tüzüğünü değişikliğe uğratan ve “Vatandaş Hakları Direktifi-Citizen's Rights Directive” olarak adlandırılan 2009/136/EC sayılı düzenleme.

3- Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyicileri Kurumu’nun (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC) kurulmasına yönelik tüzük (Regulation).

Telekom Reform Paketi 18 Aralık 2009 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.