812 Alan Kodlu Erişim Numaraları

İki kademeli erişim hizmeti için kullanılan numaralardır.

812 alan kodundan sonra işletmecilere ayrılan 3 haneli prefiksler aşağıda verilmektedir. 

(812 ABC DEFG yapısında ABC bölümü işletmeciyi tanımlamaktadır.)